எதிர்காலத்தை சிறப்படைய செய்யும் மந்திரம்

பெருமாள் மந்திரம்
மத் பயோநித நிகேதன சக்ரபாணே 
போகீந்த்ரபோக மணிரஞ்ஜித புண்யமூர்த்தே 
யோகீச சாச்வத சரண்ய பவாப்திபோத 

லக்ஷ்மீந்ருஸிம்ஹ மம தேஹி கராவலம்பம்

பொருள்: ஆதிசங்கரர் இயற்றிய இம்மந்திரத்தை பொதுப்பொருள் யாதெனில் பாற்கடலில் பள்ளிகொண்டிருக்கும் பெருமாளே, ஆதிசேஷன் மேல் அழகிய திருமேனியோடு வீட்டிருப்பவரே, முனிவர்களையும் பக்தர்களையும் காத்து ரட்சிப்பவரே, வாழ்க்கை என்னும் கடலை கடக்க முயல்வோரை படகாய் இருந்து

please support us continue spiritual services

for Adervertisment call us : 044 42133377

email us : tidalworld@gmail.com

Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com