கட்டுப்பாட்டுடன் இருக்க வேண்டிய சிவன் விரதங்கள்

1)சோமவாரவிரதம்,

2)திருவாதிரை விரதம்,

3)உமா மகேஸ்வரி விரதம்,
4)சிவராத்திரி விரதம்,
5)கேதார விரதம்,
6)கல்யாண சுந்தர விரதம்,
7)சூல விரதம்,
8)இடப விரதம்,
9)பிரதோஷ விரதம்,
10) கந்த சஷ்டி விரதம் ஆகும்.

please support us continue spiritual services

for Adervertisment call us : 044 42133377

email us : tidalworld@gmail.com

Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com