களத்திர மூலதன யோகம்

அதாவது ஜாதகத்தின் 2-ம் வீட்டின் அதிபதியாக வரும் கிரகம் 7-ம் வீட்டு அதிபதியாக உள்ள கிரகத்துடன் அல்லது களத்திரகாரகன் என்று சொல்லப்படும் சுக்கிரனுடன் இணைந்திருப்பது அல்லது பார்வை மூலம் தொடர்பு பெறுவது ஆகிய நிலைகளில் களத்திர மூலதன யோகம் ஏற்படுகிறது.
இன்றைய காலகட்டத்தில் மனைவியும் பணிக்குச் சென்று பொருளீட்டுவதை இந்த யோகத்தின் வெளிப்பாடாக குறிப்பிடலாம். வழக்கம் போல இந்த யோகம் சம்பந்தப்பட்ட கிரகங்கள் 6812 ஆகிய ஸ்தானங்கள் அல்லது அதன் அதிபதிகள் ஆகிய கிரகங்களுடன் சம்பந்தப்பட்டிருந்தால் நல்ல பலன்களை அளிப்பதில்லை.

please support us continue spiritual services

for Adervertisment call us : 044 42133377

email us : tidalworld@gmail.com

Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com