திருஅன்னியூர் (பொன்னூர்)

இறைவர் திருப்பெயர்: ஆபத்சகாயேசுவரர், லிகுசாரண்யேஸ்வரர், அக்னீசுவரர், பாண்டதவேசுவரர், ரதீசுவரர்.
இறைவியார் திருப்பெயர்: பிருகந்நாயகி, பெரியநாயகி.
தல மரம்: எழுமிச்சை
தீர்த்தம் : வருணதீர்த்தம், அக்னிதீர்த்தம் (இரண்டும் ஒன்றே)
வழிபட்டோர்: வருணன், அக்கினி, சூரியன், ரதி, பாண்டவர் முதலியோர்.

தல வரலாறு

 

   • இத்தலம் தற்போது பொன்னூர் என்று வழங்குகிறது. 
   • இத்தலத்தில் வருணன், அக்கினி, சூரியன், ரதி, பாண்டவர் ஆகியோர் வழிபட்டு பேறு பெற்றனர்.

 

தேவாரப் பாடல்கள்	: 1. சம்பந்தர் - 	மன்னி யூரிறை
			 2. அப்பர்  - 	பாற லைத்த படுவெண்

 

சிறப்புகள்

 

   • இத்தலத்திற்கு லிகுசாரண்யம், பாஸ்கரக்ஷேத்திரம், பானுக்ஷேத்திரம் என்பன வேறு பெயர்கள். 
   • பிராகாரத்தில் ஆதிமூல லிங்கம் – அக்கினிக்குக் காட்சித் தந்த மூர்த்தி உள்ளார். 
   • சம்ஸ்கிருதத்தில் ‘லிகுசாரண்ய மகாத்மியம் ‘ என்ற பெயரில் தலபுராணம் உள்ளது.

அமைவிடம் மாநிலம் : தமிழ் நாடு மாவட்டம் : நாகப்பட்டினம் மயிலாடுதுறையிலிருந்தும், நீடூரிலிருந்தும் செல்லலாம். மயிலாடுதுறையிலிருந்து மணல்மேடு செல்லும் பேருந்து இவ்வூர் வழியாகச் செல்கிறது. மயிலாடுதுறையிலிருந்து இத்தலம் 8 கி.மீ. தொலைவில் உள்ளது. தொடர்பு : 04364-250758; 250755.

please support us continue spiritual services

for Adervertisment call us : 044 42133377

email us : tidalworld@gmail.com
Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com