திருநீறு பூசும் போது சொல்ல வேண்டிய ஸ்லோகம்

நமது இந்து மத அடையாளங்களில் திருநீறு மிகவும் முக்கியத்துவம் வாய்ந்தது. திருநீறு பூசும் போது கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ள இந்த ஸ்லோகத்தை சொல்லி வழிபாடு செய்து வரலாம்.

திருநீறு பூசும் போது சொல்ல வேண்டிய ஸ்லோகம்
பாஸனாத் பஸிதம் ப்ரோக்தம் பஸ்ம கல்மஷ பக்ஷணாத்
பூதி: பூதிகரீபும்ஸாம் ரக்ஷா ரக்ஷாகரீ சுபா.

Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com