திருமுறை கூட்டு வகுப்பு – 21 செப்டம்பர் 2014 ஞாயிறு

Future News

மாலை 5 மணி முதல் திருமுறை கூட்டு வகுப்பு திரு. C. R. எத்திரசு ஓதுவார் அ/மி. மாசிலாமணிஸ்வரர் திருக்கோயில், வடதிருமுல்லைவாயில், சென்னை – 62.

16