திருவாசகம் – 16 செப்டம்பர் 2014

மாலை 6 மணி திருவாசகம் திரு. அருணை பாலறாவாயன் அ/மி. கந்தப்பெருமானார் திருக்கோவில், குயப்பேட்டை, சென்னை – 12.
தமிழ்வேத பாராயண பக்தஜன  சபை – 101 ஆண்டு திருமுறை விழா

God-Shiv-HD-Wallpapers

Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com