பலன் தரும் நடராஜர் ஸ்லோகம் (துன்பம் தரும் நோய்கள் நீங்க)

நடராஜர் ஸ்லோகம்

நேத்ராக்னி ஸந்தக்தமாரம் – பாத 
மூலேன சாக்ராந்த துஷ்டாபஸ்மாரம்
கண்டே லஸத்ஸர்ப ஹாரம் – வேத
ஸாரம் விராகம் ஜடாஜூடபாரம்
– சித்சபேஸ சதகம்.

பொதுப் பொருள்: நெற்றிக் கண்ணிலிருந்து புறப்பட்ட தீப்பொறிகளால் மன்மதனை எரித்தவரும், அபஸ்மாரம் (வலிப்பு) போன்ற கொடிய நோய்கள் உண்டாக்கும் தேவதை, பக்தர்களை துன்புறுத்தாமல் இருப்பதற்காக தன் திருவடியால் அழுத்திக் கொண்டிருப்பவரும், கழுத்தில் பாம்புகளை மாலையாக அணிந்தவரும், வேதங்களின் சாரமானவரும், ஆசையற்றவரும், பாரம் மிக்க ஜடை அழகு கொண்டவருமான சித்சஸபேசனான நடராஜப் பெருமானே, தங்களுக்கு நமஸ்காரம்.
இத்துதியை ஆனித் திருமஞ்சன தினத்தன்று ஜபம் செய்து நடராஜப் பெருமானை வழிபட தீராத வேதனை தரும். தீராத நோய்கள் எது இருந்தாலும் அது நீங்கும். சிவனருள் கிட்டும்.

please support us continue spiritual services

for Adervertisment call us : 044 42133377

email us : tidalworld@gmail.com

Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com