பாசம் ஒன்றில்லாய் – 21 செப்டம்பர் 2014 ஞாயிறு

மாலை 6 மணி பாசம் ஒன்றில்லாய் திரு. P. கோவிந்தராஜ் அ/மி. ஸ்ரீ வைத்தியநாத சுவாமி திருக்கோயில், மடவார் வளாகம், திருவில்லிபுத்தூர், ப. கோவிந்தன் – 99442 76023.

5

please support us continue spiritual services

for Adervertisment call us : 044 42133377

email us : tidalworld@gmail.com

Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com