17 பிப்ரவரி 2015 செவ்வாய் -மகா சிவராத்திரி நிகழ்ச்சிகள் :

இரவு 7.00 மணிக்கு கூட்டு வழிபாடு ஸ்ரீ நடராஜர் தமிழ் வேத பராயண பக்த ஜன சபை,சைதை,சென்னை -15

இரவு 7.00 மணிக்கு கூட்டு வழிபாடு அருள்மிகு மருதிஸ்வரர் திருக்கோவில் திருவான்மியூர் சென்னை -41