அருள்மிகு வாலீஸ்வரர் திருக்கோயில்

மூலவர் : வாலீஸ்வரர் உற்சவர் : சோமாஸ்கந்தர் அம்மன்/தாயார் : அறம்வளர்த்தநாயகி தல விருட்சம் : – தீர்த்தம் : தெப்பம் ஆகமம்/பூஜை : சிவாகமம் பழமை : 500-1000 வருடங்களுக்கு முன் புராண பெயர் : – ஊர்...
Continue Reading »
History of temples

அருள்மிகு கைலாசநாதர் திருக்கோயில்

மூலவர் : கைலாசநாதர் உற்சவர் : – அம்மன்/தாயார் : அழகிய பொன்னம்மை தல விருட்சம் : – தீர்த்தம் : தாமிரபரணி ஆகமம்/பூஜை : – பழமை : 1000-2000 வருடங்களுக்கு முன் புராண பெயர் : –...
Continue Reading »
History of temples

அருள்மிகு முர்டேஸ்வரர் திருக்கோயில்

மூலவர் : முர்டேஸ்வரர் உற்சவர் : – அம்மன்/தாயார் : – தல விருட்சம் : – தீர்த்தம் : – ஆகமம்/பூஜை : – பழமை : 500 வருடங்களுக்குள் புராண பெயர் : – ஊர் :...
Continue Reading »
History of temples

அருள்மிகு கோகர்ணநாதேஸ்வரர் திருக்கோயில்

மூலவர் : கோகர்ணநாதேஸ்வரர் உற்சவர் : – அம்மன்/தாயார் : அன்னபூரணி தல விருட்சம் : – தீர்த்தம் : கல்யாணி தீர்த்தம் ஆகமம்/பூஜை : – பழமை : 500 வருடங்களுக்குள் புராண பெயர் : – ஊர்...
Continue Reading »
History of temples

அருள்மிகு பாண்டேஸ்வரர் திருக்கோயில்

மூலவர் : பாண்டேஸ்வரர் உற்சவர் : – அம்மன்/தாயார் : – தல விருட்சம் : அஸ்வத்த மரம் (அரச மரம்) தீர்த்தம் : ஆகமம்/பூஜை : – பழமை : 1000-2000 வருடங்களுக்கு முன் புராண பெயர் :...
Continue Reading »
History of temples

அருள்மிகு ஹொய்சாளேஸ்வரர் திருக்கோயில்

மூலவர் : ஹொய்சாளேஸ்வரர் உற்சவர் : – அம்மன்/தாயார் : – தல விருட்சம் : – தீர்த்தம் : – ஆகமம்/பூஜை : – பழமை : 1000-2000 வருடங்களுக்கு முன் புராண பெயர் : – ஊர்...
Continue Reading »
History of temples

அருள்மிகு வெள்ளிங்கிரி ஆண்டவர் திருக்கோயில்

மூலவர் : வெள்ளிங்கிரி ஆண்டவர் உற்சவர் : – அம்மன்/தாயார் : மனோன்மணி தல விருட்சம் : – தீர்த்தம் : பாம்பாட்டி சுனை என்ற தீர்த்தம் ஆகமம்/பூஜை : – பழமை : 2000-3000 வருடங்களுக்கு முன் புராண...
Continue Reading »
History of temples

அருள்மிகு பசுபதிநாதர் திருக்கோயில்

மூலவர் : பசுபதிநாதர் உற்சவர் : – அம்மன்/தாயார் : – தல விருட்சம் : – தீர்த்தம் : – ஆகமம்/பூஜை : – பழமை : 1000-2000 வருடங்களுக்கு முன் புராண பெயர் : – ஊர்...
Continue Reading »
Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com