குடமூக்கு (கும்பகோணம்)

இறைவர் திருப்பெயர்: கும்பேசுவரர், அமுதேசுவரர், குழகர். இறைவியார் திருப்பெயர்: மங்களாம்பிகை. தல மரம்: வன்னி. தீர்த்தம் : வழிபட்டோர்: ஏமரிஷி, சம்பந்தர்,…

திருவலஞ்சுழி தலபுராணம்

இறைவர் திருப்பெயர்: கபர்த்தீஸ்வரர், கற்பகநாதேஸ்வரர், வலஞ்சுழிநாதர். இறைவியார் திருப்பெயர்: பெரிய நாயகி, பிருகந்நாயகி. தல மரம்: வில்வம். தீர்த்தம் : காவிரி,…

பழையாறை வடதளி திருக்கோயில்

இறைவர் திருப்பெயர்: தர்மபுரீஸ்வரர் (இவர் வடதளி – மாடக் கோயில் இறைவன்), சோமேசர் (இவர் பழையாறை இறைவன்) . இறைவியார் திருப்பெயர்:…

பட்டீச்சரம்

இறைவர் திருப்பெயர்: பட்டீச்சுரர், தேனுபுரீஸ்வரர். இறைவியார் திருப்பெயர்: ஞானாம்பிகை, பல்வளை நாயகி. தல மரம்: வன்னி. தீர்த்தம் : ஞான தீர்த்தம்.…

திருச்சத்திமுற்றம் (சத்திமுத்தம்) கோயில் தலவரலாறு

இறைவர் திருப்பெயர்: சிவக்கொழுந்தீசர். இறைவியார் திருப்பெயர்: பெரியநாயகி. தல மரம்: தீர்த்தம் : சூல தீர்த்தம். வழிபட்டோர்: உமை அப்பர். தல…

ஆவூர்ப்பசுபதீச்சுரம் (ஆவூர்) கோயில் தலவரலாறு

இறைவர் திருப்பெயர்: பசுபதீஸ்வரர், அஸ்வத்தநாதர், ஆவூருடையார். இறைவியார் திருப்பெயர்: மங்களாம்பிகை, பங்கஜவல்லி. தல மரம்: அரசு. தீர்த்தம் : பிரமதீர்த்தம், காமதேனுதீர்த்தம்…

திருநல்லூர் கோயில் தலவரலாறு

இறைவர் திருப்பெயர்: கல்யாணசுந்தரேஸ்வரர், பஞ்சவர்ணேஸ்வரர், பெரியாண்டேஸ்வரர். இறைவியார் திருப்பெயர்: கல்யாண சுந்தரி, திரிபுரசுந்தரி, பர்வதசுந்தரி. தல மரம்: வில்வம். தீர்த்தம் :…

திருப்பாலைத்துறை

இறைவர் திருப்பெயர்: பாலைவனேஸ்வரர், பாலைவனநாதர். இறைவியார் திருப்பெயர்: தவளவெண்ணகையாள். (மக்கள் தவளாம்பிகை, தவளாம்பாள் என வழங்குகின்றனர்) தல மரம்: பாலை. (இப்போதில்லை)…

திருக்கருகாவூர்

இறைவர் திருப்பெயர்: கர்ப்பபுரீஸ்வரர், முல்லைவனநாதர், மாதவிவனேஸ்வரர். இறைவியார் திருப்பெயர்: கர்ப்பரட்சாம்பிகை தல மரம்: முல்லை. தீர்த்தம் : க்ஷீரகுண்டம், சத்திய கூபம்,…

சக்கரப்பள்ளி (ஐயம்பேட்டை)

இறைவர் திருப்பெயர்: சக்கரவாகேஸ்வரர். இறைவியார் திருப்பெயர்: தேவநாயகி. தல மரம்: வில்வம். தீர்த்தம் : காவிரி. வழிபட்டோர்: திருமால், சயந்தன், தேவர்கள்,…

திருப்புள்ளமங்கை

இறைவர் திருப்பெயர்: பிரமபுரீஸ்வரர், ஆலந்துறைநாதர், பசுபதீஸ்வரர், பசுபதிநாதர். இறைவியார் திருப்பெயர்: அல்லியங்கோதை, சௌந்தரநாயகி. தல மரம்: ஆலமரம். தீர்த்தம் : எதிரில்…

தென்குடித்திட்டை (திட்டை)

இறைவர் திருப்பெயர்: வசிஷ்டேஸ்வரர், பசுபதீஸ்வரர், பசுபதிநாதர், தேரூர்நாதர், தேனுபுரீஸ்வரர், ஸ்வயம்பூதே. இறைவியார் திருப்பெயர்: உலகநாயகி, மங்களாம்பிகை, மங்களேஸ்வரி, சுகந்தகுந்தளாம்பிகை. தல மரம்:…

திருவேதிகுடி

இறைவர் திருப்பெயர்: வேதபுரீசுவரர், வாழைமடுநாதர். இறைவியார் திருப்பெயர்: மங்கையர்க்கரசி. தல மரம்: வில்வம். தீர்த்தம் : வேததீர்த்தம். வழிபட்டோர்: சம்பந்தர்,அப்பர்,பிரமன். (வேதம்;…

திருச்சோற்றுத்துறை

இறைவர் திருப்பெயர்: ஓதனவனேஸ்வரர், தொலையாச் செல்வர், சோற்றுத்துறை நாதர். இறைவியார் திருப்பெயர்: அன்னபூரணி, ஒப்பிலாம்பிகை. தல மரம்: பன்னீர் மரம் தீர்த்தம்…

please support us continue spiritual services

for Adervertisment call us : 044 42133377

email us : tidalworld@gmail.com

Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com