கற்குடி (உய்யக்கொண்டான்மலை, உய்யக்கொண்டான்திருமலை)

இறைவர் திருப்பெயர்: உஜ்ஜீவநாதஸ்வாமி, உச்சிநாதர், முக்தீசர், கற்பகநாதர். இறைவியார் திருப்பெயர்: அஞ்சனாக்ஷி (மைவிழியம்மை), பாலாம்பிகை. தல மரம்: வில்வம். தீர்த்தம் :…

திருப்பராய்த்துறை

இறைவர் திருப்பெயர்: தாருகவனேஸ்வரர், பராய்த்துறைநாதர். இறைவியார் திருப்பெயர்: ஹேமவர்ணாம்பாள், பசும்பொன்மயிலாம்பாள். தல மரம்: பராய் மரம் . தீர்த்தம் : காவிரி.…

கடம்பந்துறை (கடம்பர் கோயில், குழித்தலை – குளித்தலை)

இறைவர் திருப்பெயர்: கடம்பவனேஸ்வரர், கடம்பவனநாதர். இறைவியார் திருப்பெயர்: பாலகுஜாம்பாள், முற்றிலாமுலையாள். தல மரம்: கடம்பு. தீர்த்தம் : காவிரி. வழிபட்டோர்: அப்பர்…

திருஈங்கோய்மலை (திருவிங்கநாதமலை)

இறைவர் திருப்பெயர்: மரகதாசலேசுவரர், மரகத நாதர். இறைவியார் திருப்பெயர்: மரகதவல்லி. தல மரம்: தீர்த்தம் : வழிபட்டோர்: அம்பிகைஅம்பிகை, அகத்தியர் (ஈ…

திருப்பாச்சிலாச்சிராமம் (திருவாசி)

இறைவர் திருப்பெயர்: மாற்றறிவரதர், சமீவனேஸ்வரர், பிரமபுரீசுவரர். இறைவியார் திருப்பெயர்: பாலாம்பிகை, பாலசௌந்தரி. தல மரம்: வன்னி. தீர்த்தம் : சிலம்பாறு. (பங்குனியாறு,…

திருஆனைக்கா

இறைவர் திருப்பெயர்: நீர்த்தீரள்நாதர், ஜம்புகேசுவரர். இறைவியார் திருப்பெயர்: அகிலாண்டநாயகி, அகிலாண்டேசுவரி. தல மரம்: வெண்நாவல். தீர்த்தம் : காவிரி,இந்திரதீர்த்தம், சந்திரதீர்த்தம். வழிபட்டோர்:…

திருப்பாற்றுறை (திருப்பாலத்துறை)

இறைவர் திருப்பெயர்: ஆதிமூலேசுவரர், ஆதிமூலநாதர். இறைவியார் திருப்பெயர்: மேகலாம்பிகை, மோகநாயகி, நித்யகல்யாணி. தல மரம்: வில்வம். தீர்த்தம் : கொள்ளிடம். வழிபட்டோர்:…

திருமாந்துறை

இறைவர் திருப்பெயர்: ஆம்ரவனேஸ்வரர், மிருகண்டீஸ்வரர். இறைவியார் திருப்பெயர்: அழகம்மை, பாலாம்பிகை. தல மரம்: மாமரம் (ஆம்ரம்) . தீர்த்தம் : காயத்ரி…

அன்பிலாலந்துறை (கீழ்அன்பில், அன்பில், அம்பில்)

இறைவர் திருப்பெயர்: சத்தியவாகீஸ்வரர், பிரமபுரீஸ்வரர், ஆலந்துறையார். இறைவியார் திருப்பெயர்: சௌந்தரநாயகி. தல மரம்: ஆலமரம். தீர்த்தம் : சந்திர தீர்த்தம். வழிபட்டோர்:…

திருக்கானூர்

இறைவர் திருப்பெயர்: செம்மேனிநாதர், கரும்பேஸ்வரர். இறைவியார் திருப்பெயர்: சிவலோக நாயகி. தல மரம்: தீர்த்தம் : கொள்ளிடம். வழிபட்டோர்: அக்கினி. தல…

திருப்பழுவூர்

இறைவர் திருப்பெயர்: வட மூலநாதர்(வடம்-ஆலமரம்), யோகவனேஸ்வரர்,ஆலந்துறையார். இறைவியார் திருப்பெயர்: அருந்தவ நாயகி. தல மரம்: ஆல மரம். தீர்த்தம் : பிரம…

திருமழபாடி

இறைவர் திருப்பெயர்: வயிரத்தூண் நாதர், வஜ்ஜிரஸ்தம்பேஸ்வரர், வைத்யநாதர், மழுவாடீஸ்வரர். இறைவியார் திருப்பெயர்: சுந்தராம்பிகை, அழகம்மை. தல மரம்: பனை மரம். தீர்த்தம்…

திருப்பெரும்புலியூர் கோயில் தலவரலாறு

இறைவர் திருப்பெயர்: வியாக்ரபுரீஸ்வரர், பிரியாநாதர். இறைவியார் திருப்பெயர்: சௌந்தரநாயகி. தீர்த்தம் : காவிரி வழிபட்டோர்: புலிகால் முனிவர்(வியாக்ரபாதர்).   தல வரலாறு…

திருநெய்த்தானம் (தில்லைஸ்தானம்) கோயில் தலவரலாறு

இறைவர் திருப்பெயர்: நெய்யாடியப்பர், கிருதபுரீஸ்வரர். இறைவியார் திருப்பெயர்: பாலாம்பிகை. தல மரம்:  வில்வம் தீர்த்தம் : காவிரி வழிபட்டோர்: சரசுவதி, காமதேனு,…

please support us continue spiritual services

for Adervertisment call us : 044 42133377

email us : tidalworld@gmail.com
Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com