பழமண்ணிப்படிக்கரை (இலுப்பைப்பட்டு)

இறைவர் திருப்பெயர்: நீலகண்டேஸ்வரர், முத்தீஸ்வரர், பரமேஸ்வரர், மகதீஸ்வரர், படிக்கரைநாதர். இறைவியார் திருப்பெயர்: அமிர்தகரவல்லி, மங்களநாயகி. தல மரம்: இலுப்பை. தீர்த்தம் :…

திருவாழ்கொளிப்புத்தூர்

இறைவர் திருப்பெயர்: மாணிக்க வண்ணர், இரத்தினபுரீஸ்வரர். இறைவியார் திருப்பெயர்: வண்டமர் பூங்குழலி, பிரமகுந்தளாம்பாள். தல மரம்: வாகை . தீர்த்தம் :…

திருக்குரக்குக்கா (திருக்குரக்காவல்)

இறைவர் திருப்பெயர்: குந்தளேஸ்வரர். இறைவியார் திருப்பெயர்: குந்தளாம்பிகை. தல மரம்: தீர்த்தம் : கணபதிநதி. வழிபட்டோர்: அநுமன் முதலியோர். தல வரலாறு…

திருக்கருப்பறியலூர் (தலைஞாயிறு)

  இறைவர் திருப்பெயர்: குற்றம் பொறுத்த நாதர். இறைவியார் திருப்பெயர்: கோல்வளை நாயகி. தல மரம்: கொகுடி முல்லை. தீர்த்தம் :…

திருமணஞ்சேரி

இறைவர் திருப்பெயர்: அருள்வள்ளல் நாயகர், உத்வாக நாதசுவாமி, கல்யாண சுந்தரேஸ்வரர். இறைவியார் திருப்பெயர்: யாழினும் மென்மொழியம்மை, கோகிலாம்பாள். தல மரம்: தீர்த்தம்…

எதிர்கொள்பாடி (மேலைத்திருமணச்சேரி)

இறைவர் திருப்பெயர்: ஐராவதேஸ்வரர், மதயானேஸ்வரர். இறைவியார் திருப்பெயர்: சுகந்த குந்தளாம்பிகை, மலர்குழல்மாது. தல மரம்: தீர்த்தம் : வழிபட்டோர்: ஐராவதம், சுந்தரர்…

திருவேள்விக்குடி

இறைவர் திருப்பெயர்: கௌதகேஸ்வரர், கல்யாணசுந்தரேஸ்வரர், மணவாளேஸ்வரர். இறைவியார் திருப்பெயர்: பரிமளசுகந்தநாயகி, கௌதகேசி, நறுஞ்சாந்து நாயகி. தல மரம்: தீர்த்தம் : கௌதகாபந்தன…

திருஅன்னியூர் (பொன்னூர்)

இறைவர் திருப்பெயர்: ஆபத்சகாயேசுவரர், லிகுசாரண்யேஸ்வரர், அக்னீசுவரர், பாண்டதவேசுவரர், ரதீசுவரர். இறைவியார் திருப்பெயர்: பிருகந்நாயகி, பெரியநாயகி. தல மரம்: எழுமிச்சை தீர்த்தம் :…

திருநீடூர்

இறைவர் திருப்பெயர்: அருட்சோமநாதேஸ்வரர், நிருத்தகானப்பிரியர், கானநிர்த்தனசங்கரர், பத்ரகாளீஸ்வரர். இறைவியார் திருப்பெயர்: ஆதித்ய அபயப்ரதாம்பிகை, வேதநாயகி, ஆலாலசுந்தரநாயகி, வேயுறுதோளியம்மை. தல மரம்: மகிழ…

திருக்கடைமுடி (கீழையூர், கீழூர்)

இறைவர் திருப்பெயர்: கடைமுடிநாதர், அந்திசம்ரக்ஷணீஸ்வரர். இறைவியார் திருப்பெயர்: அபிராமி. தல மரம்: கிளுவை. தீர்த்தம் : கருணாதீர்த்தம். வழிபட்டோர்: பிரமன், கண்வமகரிஷி…

திருநின்றியூர்

இறைவர் திருப்பெயர்: மகாலட்சுமீசர், லக்ஷிமிபுரீஸ்வரர். இறைவியார் திருப்பெயர்: லோகநாயகி. தல மரம்: விளாமரம். தீர்த்தம் : இலட்சுமி தீர்த்தம். வழிபட்டோர்: இலக்குமி,…

திருப்புன்கூர்

இறைவர் திருப்பெயர்: சிவலோகநாதர். இறைவியார் திருப்பெயர்: சொக்கநாயகி, சௌந்தர நாயகி. தல மரம்: புங்க மரம். தீர்த்தம் : கணபதி தீர்த்தம்.…

திருக்கோலக்கா

இறைவர் திருப்பெயர்: சப்தபுரீஸ்வரர், தாளேஸ்வரர், திருத்தாளமுடையார். இறைவியார் திருப்பெயர்: தொனிப்ரதாம்பாள், ஓசை கொடுத்த நாயகி. தல மரம்: கொன்றை. தீர்த்தம் :…

திருப்புள்ளிருக்குவேளூர் (வைத்தீஸ்வரன் கோவில்)

இறைவர் திருப்பெயர்: வைத்திய நாதர். இறைவியார் திருப்பெயர்: தையல்நாயகி. தல மரம்: வேம்பு. தீர்த்தம் : சித்தாமிர்த குளம். வழிபட்டோர்: முருகர்,…

Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com