வடகுரங்காடுதுறை (ஆடுதுறைபெருமாள்கோயில்) கோயில் தலவரலாறு

இறைவர் திருப்பெயர்: தயாநிதீஸ்வரர், குலைவணங்கீசர், வாலிநாதர், சிட்டிலிங்கநாதர். இறைவியார் திருப்பெயர்: ஜடாமகுடேஸ்வரி, அழகுசடை முடியம்மை. தல மரம்: தென்னை. தீர்த்தம் :…

திருவைகாவூர் கோயில் தலவரலாறு

இறைவர் திருப்பெயர்: வில்வவனேஸ்வரர், வில்வவனநாதர். இறைவியார் திருப்பெயர்: சர்வஜனரக்ஷகி, வளைக்கைநாயகி. தல மரம்: வில்வம். தீர்த்தம் : எமதீர்த்தம். வழிபட்டோர்:  …

திருவிசயமங்கை (திருவிஜயமங்கை) கோயில் தலவரலாறு

இறைவர் திருப்பெயர்: விஜயநாதர். இறைவியார் திருப்பெயர்: மங்களாம்பிகை – மங்கைநாயகி. தல மரம்: வில்வம் தீர்த்தம் : அருச்சுன தீர்த்தம். வழிபட்டோர்:…

திருப்புறம்பயம்

இறைவர் திருப்பெயர்: சாட்சி நாதேஸ்வரர், புன்னைவன நாதர் இறைவியார் திருப்பெயர்: கரும்படுசொல்லம்மை, இட்சுவாணி தல மரம்: புன்னை தீர்த்தம் : பிரம…

திருஇன்னம்பர் கோயில் தலவரலாறு

இறைவர் திருப்பெயர்: எழுத்தறிநாதர், தான்தோன்றியீசர் திருப்பெயர்: கொந்தார் பூங்குழலி, நித்தியகல்யாணி (தனித்தனியே இரு சந்நிதிகள்) தல மரம்: பலா, சண்பகம் தீர்த்தம்…

திருக்கொட்டையூர் திருக்கோயில் தலவரலாறு

இறைவர் திருப்பெயர்: கோடீஸ்வரர். இறைவியார் திருப்பெயர்: கந்துக கிரீடாம்பாள், பந்தாடுநாயகி. தல மரம்: கொட்டை (ஆமணக்கு)ச் செடி. தீர்த்தம் : அமுததீர்த்தம்.…

திருவியலூர் (திருவிசநல்லூர் / திருவிசலூர்)

இறைவர் திருப்பெயர்: யோகானந்தீஸ்வரர், புராதனேஸ்வரர், வில்வாரண்யேசுவரர். இறைவியார் திருப்பெயர்: சாந்தநாயகி, சௌந்தரநாயகி. தல மரம்: வில்வம் தீர்த்தம் : சடாயுதீர்த்தம். வழிபட்டோர்:…

திருந்துதேவன்குடி (நண்டாங்கோயில் / திருத்தேவன்குடி) (திருவிசலூர்)

இறைவர் திருப்பெயர்: கர்க்கடகேஸ்வரர் (கர்க்கடகம் – நண்டு). இறைவியார் திருப்பெயர்: அருமருந்தம்மை, அபூர்வநாயகி. தல மரம்: தீர்த்தம் : பங்கய தீர்த்தம்-காவிரிநதி.…

சேய்ஞலூர் (சேங்கனூர்)

இறைவர் திருப்பெயர்: சத்தியகிரீஸ்வரர், சத்யகிரிநாதர். இறைவியார் திருப்பெயர்: சகிதேவியம்மை. தல மரம்: தீர்த்தம் : மண்ணியாறு. (சத்திய புஷ்கரணி – குளம்).…

திருஆப்பாடி (திருவாய்ப்பாடி)

இறைவர் திருப்பெயர்: பாலுகந்தநாதர், பாலுகந்தீஸ்வரர். இறைவியார் திருப்பெயர்: பிருகந்நாயகி, பெரியநாயகி. தல மரம்: அத்தி. தீர்த்தம் : வழிபட்டோர்: சண்டேசுவரர், அப்பர்…

திருப்பனந்தாள்

இறைவர் திருப்பெயர்: செஞ்சடையப்பர், தாலவனேஸ்வரர், ஜடாதரர், அருணஜடேஸ்வரர். இறைவியார் திருப்பெயர்: பிருகந்நாயகி, பெரிய நாயகி, தாலவனேஸ்வரி. தல மரம்: பனை. தீர்த்தம்…

திருக்கஞ்சனூர்

இறைவர் திருப்பெயர்: அக்னீஸ்வரர். இறைவியார் திருப்பெயர்: கற்பகாம்பிகை. தல மரம்: பலாச மரம் (புரசு). தீர்த்தம் : அக்கினி தீர்த்தம், பராசர…

திருக்கடம்பூர் (மேலக்கடம்பூர் / கடம்பைக் கரக்கோயில்)

இறைவர் திருப்பெயர்: அமிர்தகடேஸ்வரர். இறைவியார் திருப்பெயர்: சோதி மின்னம்மை, வித்யுஜோதி நாயகி. தல மரம்: கடம்பு. தீர்த்தம் : சக்தி தீர்த்தம்.…

திருக்கானாட்டுமுள்ளூர் (கானாட்டம்புலியூர்)

இறைவர் திருப்பெயர்: பதஞ்சலிநாதர். இறைவியார் திருப்பெயர்: கானார்குழலி, அம்புஜாட்சி, கோல்வளைக்கையாள். தல மரம்: வெள்ளெருக்கு (தற்போதில்லை). தீர்த்தம் : சூரிய தீர்த்தம்.…

please support us continue spiritual services

for Adervertisment call us : 044 42133377

email us : tidalworld@gmail.com
Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com