திருக்கண்ணார்கோயில் (குறுமாணக்குடி)

இறைவர் திருப்பெயர்: கண்ணாயிரமுடையார், கண்ணாயிரநாதர், சஹஸ்ரநேத்ரேஸ்வரர். இறைவியார் திருப்பெயர்: முருகுவளர்கோதை, சுகந்தகுந்தளாம்பிகை. தல மரம்: சரக்கொன்றை. தீர்த்தம் : இந்திர தீர்த்தம்.…

திருக்காழி (சீர்காழி)

இறைவர் திருப்பெயர்: பிரமபுரீஸ்வரர், தோணியப்பர், சட்டைநாதர். இறைவியார் திருப்பெயர்: பெரிய நாயகி, திருநிலைநாயகி. தல மரம்: பாரிஜாதம். தீர்த்தம் : பிரம…

கீழைத்திருக்காட்டுப்பள்ளி (ஆரண்யேசுரர் கோயில்)

இறைவர் திருப்பெயர்: ஆரண்யசுந்தரேஸ்வரர். இறைவியார் திருப்பெயர்: அகிலாண்டநாயகி. தல மரம்: பன்னீர் மரம். தீர்த்தம் : அமிர்த தீர்த்தம். வழிபட்டோர்: இந்திரன்,…

திருவெண்காடு

இறைவர் திருப்பெயர்: சுவேதாரண்யேஸ்வரர், வெண்காட்டு நாதர். இறைவியார் திருப்பெயர்: பிரமவித்யாநாயகி. தல மரம்: வடஆலமரம். தீர்த்தம் : முக்குளம் (சூரிய, சந்திர,…

திருச்சாய்க்காடு (சாயாவனம்)

இறைவர் திருப்பெயர்: சாயாவனேஸ்வரர், அமுதேஸ்வரர். இறைவியார் திருப்பெயர்: குயிலினும் நன்மொழியம்மை. தல மரம்: பைஞ்சாய் (சாய்-கோரை). தீர்த்தம் : காவிரி, ஐராவத…

திருப்பல்லவனீச்சுரம் (காவிரிப்பூம்பட்டினம், பூம்புகார்)

இறைவர் திருப்பெயர்: பல்லவனேஸ்வரர். இறைவியார் திருப்பெயர்: சௌந்தர நாயகி. தல மரம்: மல்லிகை, புன்னை. (தற்போதில்லை). தீர்த்தம் : காவிரி. வழிபட்டோர்:…

தென்திருமுல்லைவாயில் கோயில் தலவரலாறு

இறைவர் திருப்பெயர்: முல்லைவன நாதர். இறைவியார் திருப்பெயர்: கோதையம்மை. தல மரம்: முல்லை . தீர்த்தம் : சக்கர தீர்த்தம். வழிபட்டோர்:…

திருக்கலிக்காமூர் (அன்னப்பன் பேட்டை)

இறைவர் திருப்பெயர்: சுந்தரேஸ்வரர். இறைவியார் திருப்பெயர்: சுந்தராம்பாள், அழகம்மை. தல மரம்: தீர்த்தம் : சந்திர தீர்த்தம். வழிபட்டோர்: பராசர முனிவர்,…

திருமயேந்திரப்பள்ளி (மகேந்திரப்பள்ளி)

இறைவர் திருப்பெயர்: திருமேனியழகர், சோமசுந்தரர். இறைவியார் திருப்பெயர்: வடிவாம்பாள், வடிவாம்பிகை, வடிவம்மை. தல மரம்: கண்டமரம், தாழை. தீர்த்தம் : மயேந்திர…

திருநல்லூர்ப்பெருமணம் (ஆச்சாள்புரம்) கோயில் தலவரலாறு

இறைவர் திருப்பெயர்: சிவலோகத் தியாகேசர்,பெருமணமுடைய மகாதேவர். இறைவியார் திருப்பெயர்: வெண்ணீற்று உமை நங்கை, சுவேத விபூதி நாயகி, விபூதிகல்யாணி. தல மரம்:…

திருக்கழிப்பாலை

இறைவர் திருப்பெயர்: பால்வண்ணநாதர். இறைவியார் திருப்பெயர்: வேதநாயகி. தல மரம்: வில்வம். தீர்த்தம் : கொள்ளிடம். வழிபட்டோர்: வால்மீகி முனிவர். தல…

திருநெல்வாயில் (திருவுச்சி)

இறைவர் திருப்பெயர்: உச்சிநாதேஸ்வரர். இறைவியார் திருப்பெயர்: கனகாம்பிகை. தல மரம்: நெல்லி மரம். வழிபட்டோர்: கண்வ மகரிஷி. தல வரலாறு சிவபுரி…

திருவேட்களம்

திருவேட்களம் இறைவர் திருப்பெயர்: பாசுபதேஸ்வரரர், பாசுபதநாதர். இறைவியார் திருப்பெயர்: சற்குணாம்பாள், நல்லநாயகி. தல மரம்: மூங்கில். தீர்த்தம் : தீர்த்தக்குளம் –…

Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com