திருப்பாலைத்துறை

இறைவர் திருப்பெயர்: பாலைவனேஸ்வரர், பாலைவனநாதர். இறைவியார் திருப்பெயர்: தவளவெண்ணகையாள். (மக்கள் தவளாம்பிகை, தவளாம்பாள் என வழங்குகின்றனர்) தல மரம்: பாலை. (இப்போதில்லை)…

திருக்கருகாவூர்

இறைவர் திருப்பெயர்: கர்ப்பபுரீஸ்வரர், முல்லைவனநாதர், மாதவிவனேஸ்வரர். இறைவியார் திருப்பெயர்: கர்ப்பரட்சாம்பிகை தல மரம்: முல்லை. தீர்த்தம் : க்ஷீரகுண்டம், சத்திய கூபம்,…

சக்கரப்பள்ளி (ஐயம்பேட்டை)

இறைவர் திருப்பெயர்: சக்கரவாகேஸ்வரர். இறைவியார் திருப்பெயர்: தேவநாயகி. தல மரம்: வில்வம். தீர்த்தம் : காவிரி. வழிபட்டோர்: திருமால், சயந்தன், தேவர்கள்,…

திருப்புள்ளமங்கை

இறைவர் திருப்பெயர்: பிரமபுரீஸ்வரர், ஆலந்துறைநாதர், பசுபதீஸ்வரர், பசுபதிநாதர். இறைவியார் திருப்பெயர்: அல்லியங்கோதை, சௌந்தரநாயகி. தல மரம்: ஆலமரம். தீர்த்தம் : எதிரில்…

தென்குடித்திட்டை (திட்டை)

இறைவர் திருப்பெயர்: வசிஷ்டேஸ்வரர், பசுபதீஸ்வரர், பசுபதிநாதர், தேரூர்நாதர், தேனுபுரீஸ்வரர், ஸ்வயம்பூதே. இறைவியார் திருப்பெயர்: உலகநாயகி, மங்களாம்பிகை, மங்களேஸ்வரி, சுகந்தகுந்தளாம்பிகை. தல மரம்:…

திருவேதிகுடி

இறைவர் திருப்பெயர்: வேதபுரீசுவரர், வாழைமடுநாதர். இறைவியார் திருப்பெயர்: மங்கையர்க்கரசி. தல மரம்: வில்வம். தீர்த்தம் : வேததீர்த்தம். வழிபட்டோர்: சம்பந்தர்,அப்பர்,பிரமன். (வேதம்;…

திருச்சோற்றுத்துறை

இறைவர் திருப்பெயர்: ஓதனவனேஸ்வரர், தொலையாச் செல்வர், சோற்றுத்துறை நாதர். இறைவியார் திருப்பெயர்: அன்னபூரணி, ஒப்பிலாம்பிகை. தல மரம்: பன்னீர் மரம் தீர்த்தம்…

திருக்கண்டியூர் கோயில் தலவரலாறு

இறைவர் திருப்பெயர்: பிரமசிரக் கண்டீஸ்வரர், வீரட்டேஸ்வரர், பிரமநாதர், ஆதிவில்வவனநாதர். இறைவியார் திருப்பெயர்: மங்கள நாயகி. தல மரம்: வில்வம். தீர்த்தம் :…

திருப்பூந்துருத்தி கோயில் தலவரலாறு

இறைவர் திருப்பெயர்: புஷ்பவனேஸ்வரர், ஆதிபுராணர், பொய்யிலியர். இறைவியார் திருப்பெயர்: சௌந்தரநாயகி. தல மரம்: வில்வம். தீர்த்தம் : சூரிய தீர்த்தம். வழிபட்டோர்:…

திருஆலம்பொழில் (திருவாலம்பொழில், திருவாம்பொழில்) கோயில் தலவரலாறு

இறைவர் திருப்பெயர்: ஆத்ம நாதேஸ்வரர் இறைவியார் திருப்பெயர்: ஞானாம்பிகை தல மரம்: ஆல் தீர்த்தம் : வழிபட்டோர்: அப்பர்,காசிபர், அஷ்டவசுக்கள் முதலியோர்.…

மேலைத்திருக்காட்டுப்பள்ளி (திருக்காட்டுப்பள்ளி)கோயில் தலவரலாறு

இறைவர் திருப்பெயர்: அக்னீஸ்வரர், தீயாடியப்பர். இறைவியார் திருப்பெயர்: சௌந்தரநாயகி, அழகம்மை. தல மரம்: வன்னி, வில்வம். தீர்த்தம் : அக்கினி தீர்த்தம்,…

திருநெடுங்களம்

இறைவர் திருப்பெயர்: நித்யசுந்தரேஸ்வரர், நெடுங்களநாதர். இறைவியார் திருப்பெயர்: மங்களநாயகி, ஒப்பிலா நாயகி. தல மரம்: வில்வம். தீர்த்தம் : அகத்திய தீர்த்தம்,…

திருஎறும்பியூர் (திருவெறும்பூர்)

இறைவர் திருப்பெயர்: பிப்பிலிகேஸ்வரர் (பிப்பிலி – எறும்பு), எறும்பீஸ்வரர், எறும்பீசர், மதுவனேஸ்வரர், மணிகூடாசலபதி, மாணிக்கநாகர் இறைவியார் திருப்பெயர்: சௌந்தரநாயகி, மதுவனேஸ்வரி, நறுங்குழல்…

திருச்சிராப்பள்ளி(தாயுமானேஸ்வரர்)

இறைவர் திருப்பெயர்: மாத்ருபூதேஸ்வரர், தாயுமானேஸ்வரர், தாயுமானவர். இறைவியார் திருப்பெயர்: மட்டுவார்குழலி, சுகந்தகுந்தளாம்பிகை. தல மரம்: தீர்த்தம் : காவிரி. வழிபட்டோர்: சம்பந்தர்,…

please support us continue spiritual services

for Adervertisment call us : 044 42133377

email us : tidalworld@gmail.com

Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com