திருவேட்களம்

திருவேட்களம் இறைவர் திருப்பெயர்: பாசுபதேஸ்வரரர், பாசுபதநாதர். இறைவியார் திருப்பெயர்: சற்குணாம்பாள், நல்லநாயகி. தல மரம்: மூங்கில். தீர்த்தம் : தீர்த்தக்குளம் –…

please support us continue spiritual services

for Adervertisment call us : 044 42133377

email us : tidalworld@gmail.com

Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com