ஸ்ரீ காயத்ரி மந்திரம் ஜெபிக்கும் முறை

  ஓம் பூர்புவஸ் ஸுவ தத்ஸவிதுர் வரேண்யம் பர்கோ தேவஸ்ய தீமஹி தியோயோன் ப்ரசோதயாத் காயத்ரி மந்திரத்திற்கு மேலான் மந்திரம் உலகில் கிடையாது.…

ஸ்ரீ கணேச பஞ்சரத்னம் – தமிழில்

ஸ்ரீ கணேச பஞ்சரத்னம் முதாகராத்த மோதகம் ஸதாவிமுக்திஸாதகம் கலாதராவதம்ஸகம் விலஸிலோகரக்ஷகம் அநாயகைகநாயகம் விநாசிதே பதைத்யகம் நதாசுபாசுநாசகம் நமாமி தம் விநாயகம் மோதகத்தை…

please support us continue spiritual services

for Adervertisment call us : 044 42133377

email us : tidalworld@gmail.com

Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com