நோய் தீர்க்கும் ஸ்ரீ தன்வந்தரி – Noi Theerkum Sri Thanvanthri

Sale!

35.00 33.00

நோய் தீர்க்கும் ஸ்ரீ தன்வந்தரி – Noi Theerkum Sri Thanvanthri

Description

நோய் தீர்க்கும் ஸ்ரீ தன்வந்தரி – Noi Theerkum Sri Thanvanthri

வகை : மருத்துவம் (Maruthuvam)
எழுத்தாளர் : கி. சிதம்பரம்
இந்நூலில் தன்வந்தரியைப் பற்றிய சில வரலாற்றுச் செய்திகளும், தன்வந்தரி அவதாரத் தத்துவங்களும், பூஜை, ஜபம், யந்த்ரம் பற்றிய விதிமுறைகளும், பாசுரங்களும், புராண கதைகளும், கோயில்கள் பற்றிய விபரங்களையும், கிராந்தங்களில் தன்வந்தரியைப் பற்றிக் கூறப்பட்டுள்ள குறிப்புகளும் அடங்கிய ஒரு தொகுப்பு நூலாக வெளியிடுகிறோம்.

please support us continue spiritual services

for Adervertisment call us : 044 42133377

email us : tidalworld@gmail.com

Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com