எதிரிகள், செய்வினைகளில் இருந்து விடுபட உதவும் காளி மந்திரம்

எதிரிகளின் மூலம் சிலருக்கு தேவையற்ற பிரச்சனைகள் அவ்வப்போது வருவதுண்டு. குறிப்பாக சொந்த தொழில் செய்பவர்களுக்கு இந்த பிரச்சனை அதிகமாகவே இருக்கும். அதேபோல் ஒருவரின் முன்னேற்றத்தை பொறுத்துக்கொள்ளமுடியாத சிலர், அவர்களுக்கு செய்வினைகள் வைப்பதுண்டு. இது போன்ற பிரச்சனைகளில் இருந்து முற்றிலும் விடுபட உதவும் காளி மந்திரம் .

காளி மந்திரம்

ஓம் காளி நமஹ; ஓம் மாகாளி நமஹ;

ஓம் ஜெய காளி நமஹ; ஓம் உக்கிர காளி நமஹ;

ஓம் உத்தண்ட காளி நமஹ; ஓம் ஓங்கார காளி நமஹ;

ஓம் ஆஙகார காளி நமஹ; ஓம் ருத்ர காளி நமஹ;

ஓம் நீலி நமஹ; ஓம் சூலி நமஹ;

ஓம் திரிசூலி நமஹ; ஓம் முப்புரத்து நீலி நமஹ;

ஓம் சங்கரி நமஹ; ஓம் பயங்கரி நமஹ;

ஓம் பூரணி நமஹ; ஓம் காரணி நமஹ;

ஓம் மோஹினி நமஹ; ஓம் யோகினி நமஹ;

ஓம் வர்த்தினி நமஹ; ஓம் மஹிஷாசுர மர்த்தினி நமஹ;

ஓம் ஆனந்த ரூபிணி நமஹ; ஓம் ராஜ சிம்மாஸினி நமஹ;

ஓம் பவானி நமஹ; ஓம் பைரவி நமஹ;

ஓம் ஈஸ்வரி நமஹ; ஓம் அகிலாண்டேசுவரி நமஹ;

ஓம் மந்தி தாரணி நமஹ; ஓம் ராஜ ராஜேசுவரி நமஹ;

ஓம் காளி ! ஓம் மாகாளி ஓம் ஓம் மாகாளி ஸ்வாஹ!

தினமும் காலையில் எழுந்து குளித்துவிட்டு, காளியை நினைத்து இந்த மந்திரத்தை கூறிவந்தால் உங்களுடைய பிரச்சனைகளில் இருந்து விரைவில் விடுபடலாம்.

Please follow and like us:

please support us continue spiritual services

for Adervertisment call us : 044 42133377 / 9840835328

email us : tidalworld@gmail.com