எதிர்காலத்தை சிறப்படைய செய்யும் மந்திரம்

பெருமாள் மந்திரம்
மத் பயோநித நிகேதன சக்ரபாணே 
போகீந்த்ரபோக மணிரஞ்ஜித புண்யமூர்த்தே 
யோகீச சாச்வத சரண்ய பவாப்திபோத 

லக்ஷ்மீந்ருஸிம்ஹ மம தேஹி கராவலம்பம்

பொருள்: ஆதிசங்கரர் இயற்றிய இம்மந்திரத்தை பொதுப்பொருள் யாதெனில் பாற்கடலில் பள்ளிகொண்டிருக்கும் பெருமாளே, ஆதிசேஷன் மேல் அழகிய திருமேனியோடு வீட்டிருப்பவரே, முனிவர்களையும் பக்தர்களையும் காத்து ரட்சிப்பவரே, வாழ்க்கை என்னும் கடலை கடக்க முயல்வோரை படகாய் இருந்து

Please follow and like us:

please support us continue spiritual services

for Adervertisment call us : 044 42133377 / 9840835328

email us : tidalworld@gmail.com