ஏன் அரச மரத்தை சுற்ற வேண்டும் .? . vinayagar sitting in arasa maram

ஏன் அரச மரத்தை சுற்ற வேண்டும் .

நமது முன்னோர்கள் கரணம் இல்லாமல் சுற்ற சொல்ல வில்லை , அரச மரத்தை சுற்றும்  போது
அதானிருந்து வெளிப்படும் பிராணவாயு மனிதர்களின் முக்கிய மானதாக உள்ளது . சாதாரணமாக சொன்னால் கேட்க மாட்டார்கள் எனவே மரத்தின் அடியில் ஒரு விநாயகரை வைத்து வழிபட செய்தனர் மற்றும் விநாயகர் மந்திரம் சொல்ல செய்தனர் , 24 முறை சுற்ற வேண்டும் என்றும் நம்மை கட்டாயப்படுத்தினர்.

Please follow and like us:

please support us continue spiritual services

for Adervertisment call us : 044 42133377 / 9840835328

email us : tidalworld@gmail.com