கேது பகவானைப் பற்றி..

கேது பகவான்

நிறம் – சிவப்பு

தேவதை – இந்திரன், சித்ரகுப்தன்

பிரத்யதி தேவதை – நான்முகன்

ரத்தினம் – வைடூரியம்

மலர் – செவ்வல்லி

குணம் – குரூரன்

ஆசன வடிவம் – முச்சில்

தேசம் – அந்தர்வேதி

சமித்து – தர்ப்பை

திசை – வடமேற்கு

சுவை – புளிப்பு

ராகம் – ஷண்முகப்ரியா

உலோகம் – துருக்கல்

வாகனம் – சிங்கம்

பிணி – பித்தம்

தானியம் – கொள்ளு

காரகன் – பாட்டி, ஞானம், மோட்சம்

ஆட்சி – இல்லை

உச்சம் – விருச்சிகம்

நீச்சம் – ரிஷபம்

மூலத் திரிகோணம் – மீனம்

நட்சத்திரங்கள் – அசுவினி, மகம், மூலம்

பாலினம் – அலி

திசை காலம் – 7 வருடங்கள்

கோசார காலம் – 11/2 வருடம்

நட்பு – சனி, சுக்ரன்

பகை – சூரியன், சந்திரன், செவ்வாய்

சமம் – புதன், குரு

உபகிரகம் – தூமகேது

தலம் – கீழ்பெரும்பள்ளம்

Please follow and like us:

please support us continue spiritual services

for Adervertisment call us : 044 42133377 / 9840835328

email us : tidalworld@gmail.com