சுப்ரமணிய பஞ்சாக்ஷரி மூல மந்திரம்

முருகன்
ஓம் ஸ்ரீம் ஹ்ரீம் க்ளீம் ஐம்
ஈம் நம் லம் ஸௌ சரவணபவ

சுகங்கள் பலவற்றை அருளும் சுப்பிரமணியர் எனப்பெயர் கொண்ட முருகப்பெருமானின் சக்தி வாய்ந்த பஞ்சாக்ஷரி மூல மந்திரம் இது. இந்த மந்திரத்தை தினமும் துதிப்பது சிறப்பானதாகும்.
Please follow and like us:

please support us continue spiritual services

for Adervertisment call us : 044 42133377

email us : tidalworld@gmail.com