சேய்ஞலூர் (சேங்கனூர்)

இறைவர் திருப்பெயர்: சத்தியகிரீஸ்வரர், சத்யகிரிநாதர்.
இறைவியார் திருப்பெயர்: சகிதேவியம்மை.
தல மரம்:
தீர்த்தம் : மண்ணியாறு. (சத்திய புஷ்கரணி – குளம்).
வழிபட்டோர்: சிபி, அரிச்சந்திரன் ஆகியோர், சம்பந்தர் .

தல வரலாறு

   • மக்கள் வழக்கில் ‘சேங்கலூர் ‘ என்று வழங்குகிறது.

     

   • இத்தலச் சிறப்பைக் கந்தபுராணம், வழிநடைப்படலத்தில் பேசுகிறது. சூரனை அழிப்பதற்காக வந்த முருகப்பெருமான் இத்தலத்தில் சிவபெருமானை வழிபட்டு, சர்வசங்காரப் படைக்கலத்தை – உருத்திர பாசுபதத்தைப் பெற்றார். சேய் – முருகன். சேய்க்கு நல்லதாக அமைந்த ஊராதலின் சேய் + நல் + ஊர் = சேய்ஞலூர் என்று பெயர் பெற்றது.
தேவாரப் பாடல்கள்		: சம்பந்தர் - நூலடைந்த கொள்கையாலே

சிறப்புகள்

   • சண்டேசுவர நாயனாரின் அவதாரத் தலம்.

     

   • சத்தியகிரி, குமாரபுரி, சண்டேசுவரபுரம் என்ப வேறு பெயர். 
   • கோச் செங்கட்சோழன் கட்டிய மாடக்கோயில், கோயில் ‘கட்டுமலை’ மேல் உள்ளது. கர்ப்பக்கிரகத்தைச் சுற்றிலும் மலைமேல் ஒரு பிராகாரமும், சுற்றிக் கீழே ஒரு பிராகாரமும் உள்ளன.

     

   • சண்டேசுவரரின் திருமுடியில் பிறை, சடை, குண்டலம், கங்கையுள்ளன. நாயனாருக்கு காட்சித் தந்த சிறப்பைக் குறிக்கும் வகையில் இவ்வாறு அமைந்திருப்பது தனிச்சிறப்பாகும்.

அமைவிடம் மாநிலம் : தமிழ் நாடு கும்பகோணம் – திருப்பனந்தாள் சாலையில், நெடுங்கொல்லை கிராமம் தாண்டி, சேங்கனூர் கூட்டுரோடில் ”ஸ்ரீ சண்டேசுவர நாயனார், பெரியவாச்சான்பின்ளை அவதாரத் தலத்திற்கு செல்லும் வாயில் ” என்ற பெயர்வளைவு உள்ளது. அவ்விடத்தில் வலப்புறமாக பிரிந்து செல்லும் (சேங்கனூர் சாலையில்) பாதையில் 1-கி. மீ. உள்ளே சென்றால் ஊரையடையலாம். தொடர்பு : 0435 – 2457459, 09345982373.

Please follow and like us:

please support us continue spiritual services

for Adervertisment call us : 044 42133377 / 9840835328

email us : tidalworld@gmail.com