திருச்சிராப்பள்ளி(தாயுமானேஸ்வரர்)

இறைவர் திருப்பெயர்: மாத்ருபூதேஸ்வரர், தாயுமானேஸ்வரர், தாயுமானவர்.
இறைவியார் திருப்பெயர்: மட்டுவார்குழலி, சுகந்தகுந்தளாம்பிகை.
தல மரம்:
தீர்த்தம் : காவிரி.
வழிபட்டோர்: சம்பந்தர், அப்பர், பிரமன், இந்திரன், சடாயு, சப்தரிஷிகள், திரிசிரன், சாரமாமுனிவர், மௌனகுரு, தாயுமானவர் முதலியோர்.

தல வரலாறு

   • தற்போது மக்களால் திருச்சிராப்பள்ளி, திருச்சி என்று வழங்குகிறது. 
   • எல்லா உயிர்க்கும் தந்தையாகவுள்ள இறைவன் ஒரு பெண்ணுக்கு மகப்பேறு காலத்தில் தாயாக வந்து உதவி செய்தமையால் தாயுமானவர் (தாயும் ஆனவர்) என்று பெயர் பெற்றார். 
   • திரிசிரன் (மூன்று தலைகளை கொண்ட அசுரன்) வழிபட்டதாலும்,ஆதிசேஷனுக்கும், வாயுதேவனுக்கும் ஏற்பட்ட சச்சரவினால் வாயு வன்மையால் திருக்கைலாயத்திலிருந்து மூன்று துண்டுகளுள்  ஒரு சிகரம் இங்கு வந்து மலையயின்மையாலும் தலப்பெயர் என்று ‘திரிசிராப்பள்ளி’ பெயர் பெற்றது.

 

   • ஆதிசேஷனுக்கும், வாயுதேவனுக்கும் ஏற்பட்ட சச்சரவினால் வாயு வன்மையால் திருக்கைலாயத்திலிருந்து மூன்று துண்டுகளுள்  ஒரு சிகரம் இங்கு வந்து மலையானமையாலும் தலப்பெயர் ஏற்பட்டதென்பது புராண வரலாறு.

 

தேவாரப் பாடல்கள்		: 1. சம்பந்தர் -	நன்றுடையானைத் தீயதிலானை. 
				 2. அப்பர்  -	மட்டு வார்குழ லாளொடு.

சிறப்புகள்

   • இத்தலத்திற்கு தென் கயிலாயம் (தக்ஷிண கைலாசம்) என்றும் பெயருண்டு.

 

   • மலையடிவாரத்தில் உள்ள மாணிக்க விநாயகரைத் தொழுதுதான் மலையேற வேண்டும்; வழியில் நூற்றுக்கால் மண்டபமுள்ளது. தொடர்ந்து ஏறிச் சென்றால் மலையின் நடுவிடத்தில் தாயுமானவர் திருக்கோயில் உள்ளது.
   • மலையின் உச்சியில் “பிள்ளையார் ” (உச்சிப் பிள்ளையார்) உள்ளார். 
   • தாயுமானப் பெருமானைக் காண 258 படிகளைக் கடந்து செல்ல வேண்டும். 
   • சந்நிதியில் சம்பந்தரின் பதிகம் சலவைக் கல்லில் பதிக்கப்பட்டுள்ளது.
   • தாயுமானவர் இத்தலத்தில் வாழ்ந்தார். இவருடைய குருவே, மௌனகுரு சுவாமிகள்.
   • சைவ எல்லப்ப நாவலர் இத்தலத்திற்குத் தல புராணம் (செவ்வந்திப் பிராணம்) பாடியுள்ளார்.

அமைவிடம் மாநிலம் : தமிழ் நாடு தமிழகத்தின் பெரு நகரங்களுள் ஒன்று. தமிழகத்தின் எல்லா நகரங்களிலிருந்தும் பேருந்து வசதிகள் உள்ளன. சென்னையிலிருந்து விரைவுப் பேருந்து மூலமாகவும், புகைவண்டி மூலமாகவும் இத்தலத்தை அடையலாம். புகைவண்டி சந்திப்பு நிலையம். சிவில் விமான நிலையமும் உள்ளது. தொடர்பு : 0431 – 2704621, 2710484.

Please follow and like us:

please support us continue spiritual services

for Adervertisment call us : 044 42133377 / 9840835328

email us : tidalworld@gmail.com