திருமந்திரம் – 18 செப்டம்பர் 2014

மாலை 6 மணி திருமந்திரம் திரு. பணசைமுர்த்தி அ/மி. கந்தப்பெருமானார் திருக்கோவில், குயப்பேட்டை, சென்னை – 12. தமிழ்வேத பாராயண பக்த ஜன சபை – 101 ஆண்டு திருமுறை விழா.

vinayagar04

Please follow and like us:

please support us continue spiritual services

for Adervertisment call us : 044 42133377 / 9840835328

email us : tidalworld@gmail.com