திருவேதிகுடி

இறைவர் திருப்பெயர்: வேதபுரீசுவரர், வாழைமடுநாதர்.
இறைவியார் திருப்பெயர்: மங்கையர்க்கரசி.
தல மரம்: வில்வம்.
தீர்த்தம் : வேததீர்த்தம்.
வழிபட்டோர்: சம்பந்தர்,அப்பர்,பிரமன். (வேதம்; வழிபட்டதாகவும் சொல்லப்படுகிறது.)

தல வரலாறு

   • வேதி – பிரமன். பிரமன் பூசித்த தலமாதலின் வேதிகுடி என்று பெயர் பெற்றது. வேதம் வழிபட்டதாகவும் கூறுவர். ( ‘விழுதிகுடி’ என்பது மருவி ‘வேதிகுடி’ ஆயிற்று என்பர் ஒருசாரார்.)
   • சுவாமி வாழைமடுவில் உற்பத்தியானதால் ‘வாழைமடு நாதர் ‘ என்றும் அழைக்கப்படுகிறார்.
தேவாரப் பாடல்கள்		: 1. சம்பந்தர் - 	நீறுவரி ஆடரவொ டாமைமன. 
				 2. அப்பர்  -	கையது காலெரி நாகங்.

தல மரம் : வில்வம்

 

சிறப்புக்கள்

   • மகாமண்டபத்தில் உள்ள விநாயகர் (தலவிநாயகர்) வேதவிநாயகர் எனப்படுகிறார்.
   • இறைவன் நான்கு முகங்களாலும் அருளிச் செய்யும் நான்கு வேதங்களையும் செவிசாய்த்துக் கேட்கும் நிலையில்; இடக்காலை உயர வைத்து அற்புதமாகக் காட்சித் தருகிறார்.
   • முதலாம் ஆதித்த சோழன் காலக்கோயிலான இக்கோயிலின் கல்வெட்டில், சுவாமி “வேதிகுடி மகாதேவர் ” என்றும், “பரகேசரி சதுர்வேதி மங்கலத்து மகாதேவர் ” என்றும் குறிக்கப்படுகிறார்.

அமைவிடம் மாநிலம் : தமிழ் நாடு தஞ்சாவூர் – திருவையாறு பேருந்துச் சாலையில் உள்ள தலம். திருக்கண்டியூரிலிருந்து 1 கி. மீ. தொலைவில் உள்ளது. தொடர்புக்கு: 9345104187 , 04362 – 262334

Please follow and like us:

please support us continue spiritual services

for Adervertisment call us : 044 42133377 / 9840835328

email us : tidalworld@gmail.com