பலன் தரும் ஸ்லோகம் : (நிம்மதியாக தூங்க..)

விபும் வேணுநாதம் சாந்தம் துரந்தம்
ஸ்வயம் லீலயா கோபவேஷம் ததானம்
ஸ்வாம் ப்ருந்தகானந்தனம் சாருஹாஸம்
ப்ரப்ரம்ஹலிங்கம் பஜே பாண்டுரங்கம்.
பாண்டுரங்கன் துதி.

பொதுப் பொருள்:

பிரபுவும், குழலூதி நிற்பவரும் ஆதி அந்தமில்லாதவரும், கோபத்தைக் காட்டும் கபட வேடத்தைத் தரித்தவரும், ஆநிரைகளுக்கு ஆனந்தத்தை அளிப்பவரும், பரவசமூட்டும் புன்சிரிப்பை உடையவரும், எங்கும் நிறைந்த பரப்ப்ரம்மமாகத் திகழ்பவருமான பாண்டுரங்கனைத் துதிக்கிறேன்.

(இந்த துதியை இரவு படுக்கைக்குச் செல்லும் முன் துதித்தால் தீய கனவுகள் தொல்லைப் படுத்தாது. நிம்மதியான உறக்கம் வரும்.)

Please follow and like us:

please support us continue spiritual services

for Adervertisment call us : 044 42133377 / 9840835328

email us : tidalworld@gmail.com