வைகை பெருவிழாவிற்கு மதுரையில் யானைகல் 

 

மதுரை வைகை நதியில் வைகை வற்றாத ஜீவ நதியாக பெருகிவந்திட பிரார்த்தனை

அகில பாரதிய துறவியர்கள் வைகை திருவிழாவிற்காக நடத்திய பாதையாத்திரை

மதுரையில் அகில பாரத துறவியர்கள் சங்கம் சார்பில் நடந்த வைகை பெருவிழா கலந்தாய்வு கூட்டத்தில் தலைவர் சுவாமி ராமானந்தா பேசினார். இடமிருந்து சுவாமிகள் சதாசிவானந்தா, சிவயோகானந்தா, சாஸ்வதானந்தா, சிவானந்த சுந்தரானந்தா.

Please follow and like us:

please support us continue spiritual services

for Adervertisment call us : 044 42133377 / 9840835328

email us : tidalworld@gmail.com