அருள்மிகு திரியம்பகேஸ்வரர் திருக்கோயில்

மூலவர் : திரியம்பகேஸ்வரர் உற்சவர் : – அம்மன்/தாயார் : கருமாரி திரிபுரசுந்தரி தல விருட்சம் : இலந்தை மரம் தீர்த்தம்…

அருள்மிகு அமிர்தகடேஸ்வரர் திருக்கோயில்

மூலவர் : அமிர்தகடேஸ்வரர் உற்சவர் : – அம்மன்/தாயார் : அபிராமி தல விருட்சம் : – தீர்த்தம் : அபிராமி…

அருள்மிகு சவுந்தரேஸ்வரர் திருக்கோயில்

மூலவர் : சவுந்தரேஸ்வரர் உற்சவர் : – அம்மன்/தாயார் : – தல விருட்சம் : வன்னி, கொன்றை, வில்வம் தீர்த்தம்…

அருள்மிகு குஷ்மேஸ்வரர் (கிருஷ்ணேஸ்வரர்) திருக்கோயில்

மூலவர் : குஷ்மேஸ்வரர் (குங்குமணேசுவரர், கிருஷ்ணேஸ்வரர்) உற்சவர் : – அம்மன்/தாயார் : குங்குமணேசுவரி தல விருட்சம் : – தீர்த்தம்…

அருள்மிகு பிரகதீஸ்வரர் திருக்கோயில்

மூலவர் : பிரகதீஸ்வரர் உற்சவர் : – அம்மன்/தாயார் : பெரியநாயகி தல விருட்சம் : பின்னை, வன்னி தீர்த்தம் :…

அருள்மிகு ஜமதக்னீஸ்வரர் திருக்கோயில்

மூலவர் : ஜமதக்னீஸ்வரர் உற்சவர் : – அம்மன்/தாயார் : அமிர்தாம்பிகை தல விருட்சம் : வில்வம் தீர்த்தம் : அக்னி…

அருள்மிகு பிறவி மருந்தீஸ்வரர் திருக்கோயில்

மூலவர் : பிறவி மருந்தீஸ்வரர் உற்சவர் : – அம்மன்/தாயார் : பிரகன்நாயகி (பெரியநாயகி) தல விருட்சம் : – தீர்த்தம்…

அருள்மிகு சோழீஸ்வரர் திருக்கோயில்

மூலவர் : சோழீஸ்வரர் உற்சவர் : – அம்மன்/தாயார் : பரிமளசுகந்தநாயகி, சவுந்தரநாயகி தல விருட்சம் : – தீர்த்தம் :…

அருள்மிகு புராதனவனேஸ்வரர் திருக்கோயில்

மூலவர் : புராதனவனேஸ்வரர் உற்சவர் : – அம்மன்/தாயார் : பெரியநாயகி அம்பாள் தல விருட்சம் : – தீர்த்தம் :…

அருள்மிகு தட்சிணாமூர்த்தி திருக்கோயில்

மூலவர் : சிவன் உற்சவர் : – அம்மன்/தாயார் : நவையடிக் காளி தல விருட்சம் : ஆலமரம் தீர்த்தம் :…

அருள்மிகு எமனேஸ்வரமுடையார் திருக்கோயில்

மூலவர் : எமனேஸ்வரமுடையார் உற்சவர் : பிரதோஷநாயனார் அம்மன்/தாயார் : சொர்ணகுஜாம்பிகை தல விருட்சம் : வில்வம் தீர்த்தம் : எமதீர்த்தம்…

அருள்மிகு குறுங்காலீஸ்வரர் திருக்கோயில்

மூலவர் : குறுங்காலீஸ்வரர், குசலவபுரீஸ்வரர் உற்சவர் : – அம்மன்/தாயார் : தர்மசம்வர்த்தினி தல விருட்சம் : – தீர்த்தம் :…

அருள்மிகு கச்சாலீஸ்வரர்(கச்சபேஸ்வரர்) திருக்கோயில்

மூலவர் : கச்சாலீஸ்வரர்(கச்சபேஸ்வரர்) உற்சவர் : – அம்மன்/தாயார் : அழகாம்பிகை தல விருட்சம் : கல்யாணமுருங்கை தீர்த்தம் : சிவகங்கை…

அருள்மிகு விஸ்வநாதர் திருக்கோயில்

அருள்மிகு விஸ்வநாதர் திருக்கோயில் மூலவர் : விஸ்வநாதர் உற்சவர் : – அம்மன்/தாயார் : விசாலாட்சி தல விருட்சம் : வில்வம்…

please support us continue spiritual services

for Adervertisment call us : 044 42133377 / 9840835328

email us : tidalworld@gmail.com